Главная страница / По инициативе президента САР Физули Мамедова посещено 110 малоимущих семей в Ленкорани